Vyriešené podnety

Parkovanie na Jánošíkovej ul.

- Jánošíkova


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neohľaduplné parkovanie

- Andovská


10. decembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Vyriešený
 
November 2017

Potkany a myši na ulici SNP

- SNP


23. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nedbanlivost?

- J.Kráľa


23. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Odstavené auto

- G.Bethlena


15. novembra 2017

7 komentárov

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Droty trciace zo zeme

- Pod kalváriou


06. novembra 2017

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Trčiace káble zo zeme

- G.Bethlena


05. novembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Október 2017

Poškodený asfalt po prípojkách na Tajovského ulici

- Tajovského


12. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Názov mesta

- Hlavné námestie


03. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
September 2017

Vyznačenie parkovacích miest na Roľníckej

- Roľnícka


29. septembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Ukradnutý smetný kôš na rohu ulíc Dostojevská a Komjatická

- Dostojevského


17. septembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Elektrická rozvodná skriňa

- S.H.Vajanského


14. septembra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nákupný košík a smeti pri Dôchodcovskom jazere na Sihoti

- Mostná


09. septembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Smeti pred CBA na Jánošíkovej

- Jánošíkova


01. septembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený