Zeleň a životné prostredie (čierne skládky, zvieratá), Neriešené podnety

Výcvik psov na ul. Čerešňovej

- Čerešňová


24. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Október 2017

Ulica M. R. Štefánika - výsadba stromov bez opornej konštrukcie.

- M.R.Štefánika


09. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Júl 2017

Nepriechodný chodník

- Holubičia


07. júla 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Jún 2017
Neriešený
 
December 2016

Zúgov - zahr.osada, drevenný odpad

- Zúgov


05. decembra 2016

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Jún 2016

Neudržiavaný zelený pás

- Cintorínska


29. júna 2016

3 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
August 2015

Smeti na hrádzi - cyklotrasa od Berku po Zúgov

- Čerešňová


22. augusta 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený
 

Polievanie zelene

- S.H.Vajanského


10. augusta 2015

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Apríl 2015

22.04.2015 Deň Zeme - ulica F.Kapisztóryho!

- F.Kapisztóryho


22. apríla 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
November 2014

Skládka odpadu neďaleko Wolkrovej

- Wolkerova


07. novembra 2014

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Neporiadok a nákupný vozík v rieke

- F.Kapisztóryho


07. novembra 2014

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

"pešia zóna" za Billou

- G.Bethlena


02. novembra 2014

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Október 2014

Čierna skládka

- Berek


19. októbra 2014

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Jún 2014

Zaburinený pozemok

- Komjatická


20. júna 2014

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Petícia - lipy na výrub

- Šurianska


17. júna 2014

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený