Mestský mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky, sochy), V riešení

Nové autobusové zastávky bez smetných nádob.

- T.G.Masaryka


18. júna 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Máj 2018

Nepostačujúci počet žltých kontajnerov

- Šoltésovej


16. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nefunkčná infobúdka-odstránenie

- J.Kráľa


04. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Apríl 2018

Detské ihrisko pavúk - neustály neporiadok

- Cyrilometódska


30. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nefunkčná oddychová zóna

- Nábrežná


25. apríla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Október 2017

Smetisko na Bitunkovej

- G.Bethlena


22. októbra 2017

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
September 2017

Zábradlie na Kapisztóryho ulici - práca je dokončená?

- F.Kapisztóryho


26. septembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Júl 2016

Znečistené detské ihrisko

- T.Vansovej


31. júla 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Apríl 2016

Osy na šmýkalke v Bernolakovom parku

- Bernolákovo námestie


12. apríla 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení