Naposledy zodpovedané, V riešení

Nové autobusové zastávky bez smetných nádob.

- T.G.Masaryka


18. júna 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 

T. G. Masaryka - budú živé ploty tento rok ostrihané?

- T.G.Masaryka


18. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Neostrihané kríky

- Námestie P.O.Hviezdoslava


15. júna 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Miesto pre kontajnery?

- S.H.Vajanského


12. júna 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 

Strom znečisťujúci okolie

- Ľ.Štúra


27. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Chodníky na ulici Nábrežná-zimný posyp ešte aj v júni

- Nábrežná


01. júna 2018

1 komentár 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 
V riešení
 

Vajanského nákupné centrum

- S.H.Vajanského


29. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

S.O.S. stromy

- Bernolákovo námestie


01. júna 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Diera na vozovke

- Podzámska


26. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nepostačujúci počet žltých kontajnerov

- Šoltésovej


16. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Výrub chorých stromov

- S.H.Vajanského


21. marca 2018

5 komentárov 3 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení