V riešení

Vysoká tráva

- G.Bethlena


13. mája 2018

2 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Skratka za kinom???

- F.Kapisztóryho


11. mája 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 

Kalvária pri Bille - nepokosená tráva a v čele suchý strom

- Forgáchova bašta


08. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Kosenie smetí???

- Námestie P.O.Hviezdoslava


08. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Ničenie mestskej zelene, nelegálne parkovanie - Letomostie

- Letomostie


07. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Prechod pre chodcov

- T.G.Masaryka


06. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 

Nefunkčná infobúdka-odstránenie

- J.Kráľa


04. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nebezpečne uložený poklop vpušte ohrozuje cyklistov

- Jazdecká


04. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Prerastené stromy nad chodníkom

- Bernolákovo námestie


03. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Apríl 2018

Detské ihrisko pavúk - neustály neporiadok

- Cyrilometódska


30. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nefunkčná oddychová zóna

- Nábrežná


25. apríla 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Torzo budovy špatí.

- Jazdecká


20. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Mladé stromy

- G.Bethlena


11. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení