16. marca 2020

Plánované prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. ohlasuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú dňa 26.3.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 08:00 do 15:00: SILVÁNOVÁ 3