17. marca 2020

Plánované prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. ohlasuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú dňa 26.3.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 08:00 do 15:00: HROZNOVÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MUŠKÁTOVÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/-, 20, 20/OP, 20/ZA, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 SILVÁNOVÁ č, 1, 2, 3, 3/OP, 4, 6, 8, 10, 12, 12/VE