Holubyho-dlhodobo odstavené vozidlá-bez platnej STK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Pezinok

Uzavretý

Dlhodobo odparkované vozidlo, bez platnej EK a TK, chýbajúce EČV vpredu.

22. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Vo veci motorového vozidla mestská polícia vykonala preverovanie. Vozidlo je v súčasnej dobe súdom zablokované z dôvodu exekúcie.
Majiteľ sa dohodol na dočasnom parkovaní vozidla s majiteľom pozemku - ŽSR.
V súčasnosti neexistuje žiaden zo zákonných dôvodov, pre ktorý by mohlo Mesto Pezinok – Mestská Polícia žiadať majiteľa vozidla o jeho odstránenie. Vozidlo sa nachádza na pozemku, ktorý nie je v správe ani vlastníctve mesta. Ide o pozemok patriaci ŽSR. V aplikačnej praxi vychádza MsP Pezinok z príslušného VZN. (viď. nižšie)

(znenie VZN)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o verejnom poriadku, §5 Ochrana životného prostredia
ods. (2) Odstavovanie havarovaných, opravovaných, zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez tabuľky (tabuliek) s evidenčným číslom ich majiteľmi na verejných priestranstvách alebo verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo vlastníctve mesta je prípustné, len na základe povolenia mesta a podlieha spoplatneniu miestnou daňou za užívanie verejného priestranstva. Mesto vydá žiadateľovi povolenie k užívaniu verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta, v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ktoré je povinný rešpektovať.

Neplatnú EK a TK, rieši Okresný úrd Pezinok – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý vychádza z vlastných aktualizovaných databáz a majiteľom vozidiel ukladá sankcie za nesplnenie povinnosti.


ZN MsP Pezinok, Mgr.Miloslav Bila

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania