Družby-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: Piešťany

Uzavretý

Rád by som vedel, či na túto plechovú búdu bolo ohlásenie drobnej stavby. Mimochodom, bol som svedkom, ako vietor už 2x tento architektonický skvost prevrátil , našťastie búda sa zachytila o plot.

22. október 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Podľa opisu „plechová búda“ na pozemku parc .č. 144 v k.ú. Kocurice, ktorá bola poveternostnými podmienkami viackrát prevrátená, nie je pevne spojená so zemou, nie je žiadnym spôsobom zabezpečená proti jej spadnutiu. Nie je upravený terén pod ňou tak, aby bol zamedzený jej posun, resp. prevrhnutie. Z uvedeného dôvodu nie je možné tento objekt definovať v zmysle § 43 ods.1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako stavbu. Napriek tejto skutočnosti tunajší stavebný úrad zisťoval, či jej uskutočnenie na predmetnom pozemku bolo ohlásené a povolené ako drobná stavba. Po preverení v archíve tunajšieho stavebného úradu predmetný objekt stavebný úrad nepovoľoval.
Doterajším vlastníkom pozemku bolo Ministerstvo vnútra SR, v súčasnosti je pripravená zmluva o odkúpení Mestom Piešťany. Po prepise pozemku na nového vlastníka - Mesto Piešťany - budeme riešiť nielen túto "plechovú búdu", ale aj neoprávnený chov zvierat na ňom a tiež úpravu celého areálu v prospech občanov tejto časti Piešťan.
D. Moretová, Kancelária vedenia mesta
22. október 2021

Miro Duga

Vďaka za odpoveď a doriešenie
05. november 2021

Paolo Medi

Miesto toho aby sa rozšíril cintorín o daný pozemok tak ho mesto predáva. Naviac Kocurice nemajú žiadne centrálne miesto, napr. oddychovú zónu a tu by sa dalo riešiť.Kto na tom zasa zarobí?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.