Žilinská cesta-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Piešťany

Neriešený
meno
Miro Švorc 04. februára 2024

Prosím prehodnotiť VZN č.13/2023 o dočasnom parkovaní vozidiel s regulovaným státím. Ďalej- viď príloha Otvoreného listu primátorovi a poslancom MsZ.

19. marec 2024

Odpoveď samosprávy

Pripomienky k platnému VZN č. 13/2023 sa pravidelne prehodnocujú, relevantné a zákonné zmeny budú postupne zapracované do novely VZN o dočasnom parkovaní. Parkovacia politika je komplexná problematika, ktorej sa menujeme každodenne a správne nastavenie a doladenie si vyžaduje toleranciu obyvateľov a návštevníkov mesta a tiež dostatočný časový priestor.

Monika Šteruská,
referentka dopravy a technickej infraštruktúry
Odbor výstavby a dopravy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania