Poškodený chodník

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Na krizovatke Levocska, Volgogradska v casti k parku medzi sidl.ll a sidl.lll je poskodeny chodnik, ktory uz od novosti vyzeral nedokonceny. Pre kociky, kolieskove korcule je takmer neprejazdny. Ziadam chodnik opravit sposobom, ktory vydrzi aspon par rokov.

16. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
17. september 2014

Breci

Ostrovček Marka Čulena je tiež v zlom stave
02. október 2014

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený zamestnancom Mestského úradu v Prešove – sekcie vnútornej správy a verejných činnosti, oddelenia verejnoprospešných činností s konštatovaním, že Vaša požiadavka je opodstatnená.

Opravu predmetného chodníka sme zaradili do zoznamu na realizáciu bežnej údržby miestnych komunikácií na území Výboru mestskej časti č. 1.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Mestský úrad v Prešove
14. marec 2021

Samuel Brecelj

Skoro šesť a pol roka a stále to nie je opravené.
14. marec 2021

Radoslav Brecelj

Je to ešte horšie 😕
15. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

V tomto roku bude zrealizovaná revitalizácia parku Vlada Clementisa, ktorého súčasťou bude aj uvedený poškodený chodník.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
07. október 2021

Michal

K revitalizácii parku nedošlo, plocha bez dlažby tohto poškodeného pseku chodníka je dnes o cca 50 % väčšia ako pred 7 rokmi. Napriek tomu náklady na opravu sú aj teraz podľa mňa bagateľné.

Nerozumiem, prečo bol taký problém zabezpečiť opravu tohto cca 1 (slovom jedného) štvorcového metra dlažby v bezprostrednej blízkosti priechodu pre chodcov (!) – za vyše 7 (slovom sedem) rokov.

Bliži sa zima, sneh, keď bude zvýšené nebezpečenstvo úrazu.

Naozaj musí dôjsť najprv k nešťastiu a vymáhaniu škody od mesta cez poisťovňu, aby sa peniaze na opravu našli?

Žiadam mesto o zabezpečenie opravy ešte pred zimou a o tieto informácie:
- vysvetlenie, prečo k oprave tohto miesta na chodníku (cca 1 m2) za vyše 7 rokov od podania podnetu nedošlo
- cenu opravy tohto poškodeného miesta, resp. cenu podobnej opravy, ak mesto nemá cenovú ponuku priamo pre túto opravu
- výška celkovej sumy v kapitole rozpočtu na rok 2021, z ktorej mala byť financovaná revitalizácia parku Vladimíra Clementisa a o koľko percent bola táto kapitola v tomto roku krátená
- výška celkovej sumy v kapitole rozpočtu v roku 2021 na opravy chodníkov a o koľko percent bola v tomto roku krátená

Ďakujem.
12. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. november 2021

Odpoveď samosprávy

Opravy miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prešov, sa budú realizovať v závislostí od rozsahu, prípadne charakteru poškodenia, ako aj priorít a finančných možností mesta Prešov. Vašu požiadavku evidujeme v zozname žiadostí na opravu, ktorú vykonáva Správa a Údržba komunikácií mesta Prešov.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
26. november 2021

Michal

Mesto v svojej odpovedi zo dňa 25.11. neposkytlo žiadnu z informácií požadovaných v podnete zo dňa 7.10. Odpoveď mesta je nekonkrétna, púho formálna a neuspokojivá. Navyše zmeškaná. Urgujem preto mesto o poskytnutie požadovaných informácií a opravu tejto časti chodníka.

Verím, že mesto nebude opäť kľučkovať a vyhovárať sa na to, že tento podnet nespĺňa náležitosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, že v ňom nie je uvedené meno, priezvisko, adresa. Nežiadam o odpoveď do 8 pracovných dní, ako by mesto malo povinnosť z tohto zákona. Stači, ak mesto tento podnet posúdi, napr. podľa smernice primátora SP 08/2016 a poskytne požadované informácie do 30 dní a zároveň zabezpečí bezodkladné označenie tohto nebezpečného miesta a v lehote 30 dní aj jeho opravu.

Vyše sedem rokov nedokázať zabezpečiť opravu ani nie jedného metra štvorcového chýbajúcej dlažby na tomto chodníku, v tesnej blízkosti priechodu pre chodcov na rušnej ceste a vybaviť podnet PUFO – prešovskou, univerzálnou, formálnou odpoveďou považujem za vhodné zápisu do Guinessovej knihy rekordov.

Možno mestu k skorej oprave a náležitému vybavovaniu tohto a iných podnetov pomôže informácia, že jeho prístup je už prezentovaný na webe presovcan.com.
10. december 2021

Michal

Žiadam mesto o potvrdenie prijatia podnetu zo dňa 26.11. a tohto podnetu a správne, zodpovedné vybavenie podnetov zo dňa 7.10. a 26.11., t. zn. zaslanie konkrétnych a úplných odpovedí na všetky otázky v daných podnetoch.

Ocením aj vysvetlenie, prečo mesto podnet zo dňa 26.11. neprijalo po dobu 14 dní.

Za skorú, konkrétnu a úplnú odpoveď ďakujem.
17. december 2021

Michal

@Mesto Prešov
Pripomínam mestu povinnosť prijať podnet/y, potvrdiť prijatie a vybaviť do 30 dní od prijatia. Okrem iného zodpovedne, svedomito a včas.
03. január 2022

Michal

Stav chodníka v súčasnosti – na fotografii. Od septembra opäť ubudlo zopár kusov zámkovej dlažby.

Pripomínam mestu, že od 26.11.2021 doteraz neprijalo ani jeden z podnetov a v svojej odpovedi zo dňa 25.11.2021 neodpovedalo ani na jednu z otázok v podnete zo dňa 7.10.2021.

Odhadujem, že cena 1m2 takejto zámkovej dlažby je cca 10 – 20 € a cena práce a iných nákladov – pár desiatok eur, spolu nie viac ako 100 €

Ak zodpovedným nie je hanba preukazovať 7 a pol roka svoju neschopnosť zrealizovať takúto lacnú a jednoduchú opravu, nedokážu zabezpečiť ani označenie bariéry, či dočasné zasypanie vhodným materiálom, aby bolo možné cez ňu prejsť bezpečne pešo, na bicykli, či s detským kočiarom a nič im nevraví ani dodržiavanie zákonov, ťažko na to nájsť slušné slová.

Chudák Alexander Dubček, ten sa asi aj v hrobe obráti, keď jeho meno bude niesť blízky park v Prešove s takouto samosprávou. Neboja sa kompetentní, že ich bude v noci mátať?

Za vybavenie doteraz podaných podnetov – zaslanie vysvetlenia, poskytnutie všetkých požadovaných informácií a skorú opravu tejto časti chodníka ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania