Námestie legionárov-vertikálna značka-neaktuálna

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý
meno
Matej 19. októbra 2020

Nová zvislá dopravná značka 221 pri Hoteli Dukla je na nesprávnom mieste, keďže cyklistický pruh začína už od priechodu pre chodcov. Trebalo by ju presunúť cca 15-20 metrov (odhadom) naspäť k MHD zastávke.

19. október 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
27. november 2020

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/102410 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Preložením predmetnej dopravnej značky by dochádzalo k tomu, že vozidlá MHD by pri zastavení na zastávke zakrývali dopravnú značku. Následne by bola kritika, že dopravná značka je tiež nesprávne osadená. V súčasnosti je osadená podľa možnosti a je potrebné ju chápať ako priebeh cyklopruhu. V niektorých prípadoch je osadené dopravné značenie podľa priestorových možnosti.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania