Kmeťovo stromoradie-kôš-preplnený

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Uzavretý

Preplnene koše na stromoradi

10. november 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. február 2021

Odpoveď samosprávy

Koše na Kmeťovom stromoradí vynáša dodávateľská spoločnosť podľa platného harmonogramu, t. j. 3 –krát do týždňa.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania