Chodník na zastávke MHD "Centrum"

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 01. júla 2014

Pred vyše mesiacom bola vykonaná rozkopávka na zastávke MHD "Centrum" a dodnes musia predovšetkým cestujúci MHD plahočiť sa po tomto nebezpečnom teréne! Dokedy ?

02. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
04. júl 2014

Bruno

Dnes to opravovali.
07. júl 2014

pet

Stalo sa a oprava je vykonaná ! Ďakujem.
10. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/10526 vo veci chodníka na zastávke MHD Centrum nasledujúce stanovisko.
Na zastávke MHD „Centrum“ bola realizovaná rozkopávka miestnej komunikácie (chodník) zo zámkovej dlažby z dôvodu poruchy na vodovodnej prípojke. Zhotoviteľom výkopových prác je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Prešov. Na základe podnetu zamestnanci oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia vykonali miestne šetrenie a následne vyzvali zhotoviteľa výkopových prác o odstránenie týchto nedostatkov a vykonaním spätných úprav na miestnej komunikácii (chodník) uložením zámkovej dlažby do termínu 18.07.2014.

Vážime si pozornosť, ktorú ako občan venujete svojmu okoliu, ako aj snahu o zlepšenie kvality života v našom meste.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania