Východná-Dopravné značenie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený

Značka STOP, doslúžila na križovatke pri obchode CANIS

08. február 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
15. február 2021

Odpoveď samosprávy

Predmetná komunikácia patri do spravy SSC / Slovenskej spravy ciest / , čiže tým pádom aj dopravne značenie.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
15. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt
15. február 2021

Prešov Odkazprestarostu.sk

Podnet bol preposlaný zodpovednej inštitúcii

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania