Urbánkova-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
peťa 15. marca 2021

Pri rekonštrukcií ul.Levočskej sa buď pozabudlo alebo ani neplánovalo prepojenie pre peších aj s kočíkom medzi ul.Urbánkovou a ul.Levočskou. Je to nutné zrealizovať ! Finančné nenáročná investícia, ale veľmi pomôže .

15. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
15. marec 2021

Ján Haluška

Urbánkova-chodník-chýbajúci

Fotky sú z 2019 a 2020. V tejto časti pri trati podobne ako na opačnej strane nie je vyriešený prechod pre chodcov, kočiare, bicyklistov a podobne. Prešlo už dosť času a potrebujeme normálne riešenie.
15. marec 2021

Jozef

Urbánkova-chodník-chýbajúci

Neplanuje mesto nejako normalne upravit tento priestor, aby sa dalo kulturne zist z chodnika na tomto mieste?
15. marec 2021

Ján Haluška

Podobná situácia je na opačnej strane cesty. https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/91477/priemyselna-cesty-a-chodniky-ine Čakal som na odpoveď, ale márne. Fotky som zdržiaval, nedával som hneď a trpezlivo sledoval. Uvidíme ako sa bude „odpovedať“ na Urbánkovu.
21. október 2021

Michal

Prešlo vyše 7 mesiacov od podania podnetu, okrem potvrdenia prijatia podnetu zo dňa 15.3.2021 chýba požadované prepojenie ulíc aj akákoľvek informácia o vybavení podnetu.

Žiadam mesto o informácie
- aké sú závery s vyše 7 mesačného skúmania tohto podnetu a prečo doteraz podnet nebol vybavený
- prečo nebolo vybudované prepojenie Urbánkovej ul. s Levočskou pre chodcov a cyklistov
- aká je cena takéhoto prepojenia
- či sa s prepojením uvažuje, plánuje a ak áno, kedy je naplánovaná realizácia

Ďakujem.
27. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
30. november 2021

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta. Váš podnet sme dali na vedomie správcovi Správa a Údržba komunikácií mesta Prešov.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
30. november 2021

Michal

Ďakujem za danie podnetu na vedomie SaÚKMP, ale odpoveď považujem za neuspokojivú a žiadam o správne vybavenie podnetu, t. j. zaslanie konkrétnych a úplných odpovedí na všetky otázky v podnete zo dňa 21.10.

Domnievam sa, že kompetencie na vybavenie podnetu má mesto, nie správca. Očakával by som preto, že mesto podnet vybaví a prípadne dá odpoveď správcovi na vedomie. Nie, že po vyše 30 dňoch oznámi občanovi ako vybavenie občanu informáciu, že mesto dalo podnet na vedomie správcovi.

Ak sa mýlim, za vysvetlenie ďakujem.
30. november 2021

NebudemLabutKedNebuduUradnici

Ako z nazvu vyplyva, saukmp spravuje a udrzuje cesty, toto je podnet na mesto, ktore ma zabezpecit vystavbu noveho kusku chodnika a potom ho odpvzdat do spravy. Ale takto sa riesia podnety na MsU hodit ich hocikomu hoc aj s tym nema nic spolocne. Tento podnet je vsak vizitkou odboru kde platime architektov 7 ci 9, neviem presne a nie su schopni k stavbam dat solidne pripomienky/poziadavky, a to ani vtedy ked ich bude financovat niekto iny, ako v tomto pripade Slov. sprava ciest. Mesto by mnoho veci nestalo ani cent, len by trebalo mat na MsU schopnych ludi.
01. december 2021

Michal

Čo sa týka počtu architektov, nie je to až také zlé, na príslušnom odbore, resp. Referáte územného rozvoja a architektúry mesta sú, podľa oficiálnych informácií, len štyria architekti, resp. traja v pozícii architekt a jeden v pozícii gestor. Plus traja inžinieri – odborní referenti. Oveľa horšie je to však s kvalitou výstupu ich práce a stavom prostredia v Prešove.
A podobná situácia je aj na niektorých iných odboroch, či referátoch.
Tým netvrdím, že všade sú len samí nekvalitní, či nezodpovední. Len tých druhých je, súdiac podľa výsledkov a stavu mesta, akosi primálo.

V poslednom čase mávam dokonca čoraz častejšie pocit, ako keby mesto testovalo nejakú nepodarenú verziu umelej inteligencie, alebo zamestnávalo nedostatočne zaškolené zvieratá so zatvorených cirkusov.

Odpovede – univerzálne, formálne, nekonkrétne, na doložený citát zo zákona, či vyhlášky mesto odpovie odkazom na ten istý zákon, či vyhlášku, ale bez uvedenia príslušného paragrafu – veď ťažko, keď taký, ktorý by dokázal ich tvrdenie tam nie je; nezriedka sa odpoveď mesta podstaty, obsahu podnetu vôbec netýka; presúvanie zodpovednosti na iné organizácie bez akéhokoľvek vysvetlenia, či dokonca úplne bez právneho základu, keďže zo zodpovednosti mesto Prešov.usvedčujú listy vlastníctva, cestná databanka; odpovede typu "mesto zabezpečí opravu" aj v prípadoch, keď je dielo v záručnej dobe a mesto by malo zabezpečiť reklamáciu...

Toto už asi sotva môže byť náhoda, či bežná chyba. Skôr chyba v systéme.

Jedným slovom – bordel. Ako bol donedávna aj na malej stanici.
https://presovcan.com/mesto-presov/mala-stanica/
Tam sa však špinu a burinu podarilo vyčistiť. Aj vďaka tým pár normálnym a zodpovedným, ktorí na MsU. našťastie, ešte sú.

Otázka na vedenie mesta teda znie: Či a kedy sa podarí vyčistiť bordel aj na MsÚ?
Mimochodom, už takmer dva mesiace neodpovedalo na podobný podnet zo 4.10. https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/125211/hlavna-cesty-a-chodniky-ine

@Mesto: Žiadam mesto o potvrdenie prijatia tohto príspevku, podnetu.
A za vyjadrenie primátorky k nemu a aj za mestom správne vybavenie pôvodného podnetu z 15.3., resp. vyjadrenie sa k môjmu včerajšiemu podnetu, t. j. zo dňa 30.11. a aj podnetu zo 4.10. (linka o odstavec vyššie) ďakujem.
07. december 2021

Michal

Prosím OpS preposlať mestu podnety z 30.11. a 1.12. a preposlanie potvrdiť. Resp. vysvetliť, prečo preposlanie vykonať nemôže.

Predpokladám, že nie je zámerom OpS podporovať mesto v jeho nezákonnej činnosti, v rozpore s:
- § 19 ods. 5 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71/znenie-20180901#p19-5
ktorý sa podľa § 3 ods. 7 tohto zákona primerane aplikuje aj pri vydávaní vyjadrení, resp. pri vybavovaní podnetov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71/znenie-20180901#p3-7

- čl. 5, ods. 1 – 3 Smernice primátora SP 08/2016 o vybavovaní podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov
https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=733157
(Zatiaľ stále platná, aj keď z webovej stránky mesta ju z neznámych dôvodov momentálne nie je možné stiahnuť. Podal som pred chvíľou nový podnet.)

Napriek tomu, že mesto
- medzitým prijalo mnohé iné podnety z webu OpS, takže podateľňa mu funguje
- bolo požiadané o potvrdenie prijatia podnetov, podania a zo zákona je v takomto prípade prijatie potvrdiť https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71/znenie-20180901#p19-5 , doteraz tak neurobilo.
07. december 2021

NebudemLabutKedNebuduUradnici

@Michal podnety na OpS a ani na egove mesta nemaju nic spolocne so spravnym konanim a teda zakonom o spravnom poriadku, tieto podnety nie su spravnymi konaniami. Link na smernicu funguje, a to je to jedine co sa na tieto podnety aplikuje.
08. december 2021

Michal

@NLKNU

Vzhľadom na moju dlhšiu odpoveď (A4), ktorou nechcem zahlcovať diskusiu, aj kvôli nefungujúcim linkám na webe OpS na odkazy v texte, odpovedám linkou na moju odpoveď.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQvPPQ_lG48iSn8JJRw9rEwN67PMhnE-XBYhcxaKJqW_ctSkR1SlbS9ja5yf1RnqEXlTsCAR5Ug1Xbb/pub

V priestore tejto diskusie na OpS len toľko, že je fajn, že máme OpS platformu, kde sa v diskusii dajú objasniť aj prípadné ďalšie veci súvisiace s riešením podnetov. Aj v prípade rozdielnych názorov, vzájomnou slušnou a argumentačne podloženou diskusiou, môžeme sa dopracovať k spoločnému názoru, ktorý bude správny. A pomôcť zlepšiť život v meste, v spoločnosti.
A bolo by skvelé, keby sa k objasňovaniu stanovísk argumentačne pripoijilo aj mesto.

Prípadne sa vyjadrilo aspoň k tomu, či:

@Mesto súhlasí s tým, že
- smernica primátora SP08/2016 je platná
- prijatie podnetu na vyžiadanie podávajúceho mesto musí potvrdiť (podľa čl. 5 smernice ani vyžiadanie nie je nutné)
- podnet musí vybaviť do 30 dní od prijatia
- riešením podnetu sa má zaoberať svedomite a zodpovedne a pri rozhodovaní má vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci

A vyjadrilo sa, prečo v prípade tohto podnetu takto nekonalo.

Opakovane žiadam mesto o potvrdenie prijatia mojich podnetov zo dňa 30.11., 1.12. aj tohto podnetu a ich správne vybavenie.

Za skorú, konkrétnu a úplnú odpoveď vopred ďakujem.
10. december 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania