PETÍCIA obyvateľov Prešova proti stavbe autoumývarne a čs LPG

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený
meno
Viliam Fe 09. augusta 2014
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=15.07.2014 http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=22.07.2014

Mestský stavebný úrad v Prešove vydal povolenie na výstavbu autoumývarne a čs LPG pod oknami obytného domu na ul. Čergovskej na sídlisku Sekčov s vylúčením dotknutých obyvateľov ulice zo stavebného konania, pričom úradníci neprizvali v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. §34, ods.2 a §139, odst. 2d. účastníkov susednej stavby a vôbec neakceptovali negatívne stanoviská poslancov za miestnu časť, volebný obvod. č.7. V zmysle zákona úradníci vyvesili verejnú vyhlášku na nástenke aj na intrenete a tvrdia, že si splnili zákonnú povinnosť. Ale MY, dotknutí obyvatelia, to vidíme inými očami, lebo nás sa takáto stavba bytostne dotýka a negatívne nám bude ovplyvňovať naše životné prostredie nad mieru prípustnú v zmysle vyhlášky MŽPSR č.532/2002, Z.z. §4, ods.2. Obyvatelia považujú povolenie stavby za podraz zo strany primátora mesta Prešov a jemu podriadených kompetentných štát. úradníkov. Keď sa obyvatelia o stavbe dozvedeli, tak sme napísali a doručili protestnú Petíciu (350 podpisov) primátorovi mesta Prešov, ale keďže stavebný pozemok je súkromný a mesto už vydalo právoplatné stavebné povolenie, tak vraj sa už nedá nič robiť a výstavba sa začala... investor si mädlí ruky a ľudia takto získajú dalšiu "úžasnú" občiansku vybavenosť v podobe autoumývarky a čs LPG rovno pod oknami... Arogancia investora išla až tak ďaleko, že pri konfrontácii s obyvateľmi ulice, keď sme proti výstavbe protestovali pred staveniskom povedal, že to nie je jeho problém, že tu bývame, vraj sa máme odsťahovať... !!! ???
Pýtame sa, že ako nám toto mohli štát. mestskí úradníci urobiť a prečo primátor stavebné povolenie podpísal, keď o stavbe sa v médiách vyjadril, že to bol nezmysel? Nevie, čo podpisuje?
Ľudia boli zase postavení na okraj záujmu úradníkov, mimo tzv. hru mestských patriotov, ktorí sa rozhodli podporiť investora z iného mesta (KE) na úkor nás obyvateľov Prešova a rozhodli o nás bez nás... linky na www:
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=15.07.2014 (spot odvysielaný o 13min 30 sek)
http://presov.korzar.sme.sk/c/7286298/sekcovcania-autoumyvaren-a-cerpacku-medzi-blokmi-nechcu.html
http://presov.korzar.sme.sk/c/7287913/primator-ponukne-iny-pozemok-pre-autoumyvaren-a-cerpacku-na-sekcove.html
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=22.07.2014 (spot odvysielaný o 33min 55 sek)

11. august 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
16. august 2014

aaa

uvažoval niekto z kompetentných nad tým, že túto ČS bude musieť chodiť zásobovať veľká cisterna, ktorá bude blokovať vjazd k NC MAX, bytovkám a zároveň zvyšovať nebezpečenstvo výbuchu? Aké sú ochranné pásma pre cisternu? Môže stáť na verejnej komunikácii a spúšťať plyn do nádrže? Nesmie!
23. december 2014

martin

Toto oznámenie bolo odfotené na plote stavby 16.9.2014 a nie je tam uvedená LPG, iba umývareň. Takže ako, má tam byť, alebo nie
03. máj 2015

Viliam Fe

Pani primátorka mesta Prešov.
V mene obyvateľov na ulici Čergovskej reagujem na vývesky s oznamom nalepené v umývacích boxoch v areáli autoumývarne, ktoré napísal majitel autoumývarne počas skúšobnej prevádzky stavby, ktorú povolilo mesto Prešov ROZHODNUTIM č. B/2014/17915 -Se, citujem:
„ Otváracie hodiny sú výsmechom podnikateľov, ktorí platia dane mestu Prešov !!!!! “
Obyvatelia na ul. Čergovskej dotknutí touto stavbou sú dlhoroční platcovia dane z nehnuteľnosti mestu Prešov a tieto vývesky sú úrážkou nás všetkých, ktorí mestu Prešov zaplatia spolu možno oveľa vyššiu daň z nehnuteľnosti, ako ju platí majiteľ stavby.
V mene obyvateľov bývajúcich v blízkosti tejto autoumývarne by sme chceli mesto Prešov, a Vás ako našu primátorku, aby ste nejakým zákonným spôsobom zamedzili šíreniu takýchto zavádzajúcich informácií, ktoré vnášajú nesváry a napätie do susedských vzťahov medzi obyvateľmi v bytovke a majiteľom stavby autoumývarne.
Obyvatelia doposiaľ vždy využívali iba zákonné a legálne prostredky na svoju obranu v boji za svoje životné prostredie a pohodu pri bývaní v okolí bytovky. Tieto vývesky, ktoré si čítajú zákazníci využívajúci služby autoumývarne dehonestujú prácu zamestnancov mesta Prešov pod Vaším vedením.

Pevne dúfame, že naša petícia o obmedzení prevádzkových hodín stavby, ktorú sme dali na vedomie ešte starému vedeniu mesta Prešov, zostane v platnosti aj po ukončení skúšobnej prevádzky a aspoň týmto opatrením, aby mesto Prešov zmiernilo negatívny dopad tejto stavby na naše životné prostredie a na pohodu pri bývaní obyvateľov na ul. Čergovskej v Prešove.
Za Vašu ústretovosť a službu smerom k obyvateľom mesta Prešov Vám v mene všetkých obyvateľov na ul. Čergovskej vopred Ďakujem.
S pozdravom
04. máj 2015

Viliam Fe

Obyvatelia prešovskej bytovky na ul. Čergovskej chcú iba pokojný a kľudný život a snažime sa brániť len svoje životné prostredie pred obydlím a hájiť právo na pohodu pri bývaní. Autoumývareň nám túto pohodu narúša už tým, že existuje a že ju staré vedenie mesta Prešov na čele s P. Hagyarim dovolilo postaviť cca 25 m od bytovky. Nevieme si predstaviť, ako by sme spali v nosi, ak by autoumývarka fungovala nonstom 24h, ako si to do svojho biznis plánu zakomponoval podnikateľ, ktorého vraj psychicky terorizujeme...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania