Nepokosená tráva na ulici Sibírska č.1-7

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Nepokosena tráva do výšky až 1,5m na ulici Sibírska č. 1-7

01. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
01. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Prvá kosba verejnej zelene bola na sídlisku Sekčov ukončená 25. týždňa kalendárneho roka. Momentálne prebieha druhá kosba líniovej zelene okolo cestných komunikácii, následne sa pristúpi k vnútroblokovej kosbe verejnej zelene.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania