Trávnatá plocha-nepokosená pri OC MAX

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Tráva nepokosenā vedľa chodníka pri OC MAX

02. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
28. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Predmetná plocha pri OC MAX bola vykosená dodávateľskou spoločnosťou v 24. týždni kalendárneho roka.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
01. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Prvá kosba verejnej zelene bola na sídlisku Sekčov ukončená v 25. týždni kalendárneho roka. Momentálne prebieha druhá kosba líniovej zelene okolo cestných komunikácii, následne sa pristúpi k vnútroblokovej kosbe verejnej zelene.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania