Plzenská-kôš-preplnený

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

co tak vymenit pocet plast vs papier, ktory je nonstop preplneny?

10. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
28. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Zber oddelene vyzbieraného komunálneho odpadu z domácností na území mesta Prešov je zabezpečovaný zberovou spoločnosťou – Technické služby mesta Prešov, a.s., na základe harmonogramu vývozu triedeného odpadu z mesta Prešov v komplexnej bytovej výstavbe, zverejňovaného na webovej stránke www.tsmp.sk. Zber plastov je v predmetnej lokalite zabezpečovaný jedenkrát týždenne, a to v utorok.
Dňa 14.06.2021 (pondelok) sme za účelom posúdenia možnosti Vami navrhovanej výmeny jedného kontajnera na plasty za kontajner na papier vykonali obhliadku predmetného stojiska kontajnerov, pri ktorej bolo zistené, že obidva kontajnery na plasty sú plné, zníženie ich počtu nie je teda vhodné.
V súčinnosti s TSmP, a.s. zabezpečíme v tejto lokalite umiestnenie ďalšieho kontajnera na papier, a to na stojisku kontajnerov pri bytovom dome Plzenská 13-17.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania