Špitálska-stavby a budovy-opustená budova

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Telefónna nefunkčná nevyužitá budka, ktorá len straší by sa mala odstrániť

10. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
13. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov nie je vlastníkom predmetnej nefunkčnej telefónnej búdky nachádzajúcej sa na parc. č. KNC 9740/3, k. ú. Prešov ktorý je vo vlastníctve mesta. Mailom zo dňa 28. 5. 2021 a opätovnou urgenciou dňa 6. 7. 2021 sme oslovili spoločnosť Slovak Telekom ako vlastníka telefónnej búdky. Dostali sme spätnú väzbu, že naša požiadavka bola postúpená na technické oddelenie spoločnosti a v lehote do 30 dní nám zašlú odpoveď.

Odbor financií a mestského majetku MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.