Dilongova-Parkovanie-problemove

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Tu sa nesmie na zelenej ploche parkovať, dlhodobo ignorovanie. Ul. Dilongova

15. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
16. jún 2021

Jozef

Pán Janošík, ešte by ma zaujímalo kde na vašej fotografii vidíte parkovanie vozidiel na (zelenej) trávnatej ploche, lebo z tej vašej jednej fotografií akurát tak vidím vozidla stáť na nejakej spevnenej ploche vysypanej štrkom. Takže by som odporúčal to poriadne nafotiť z každej strany či sa tam nachádza nejaká zeleň na ktorej vozidla parkujú a potom tu vypisovať podnety.
16. jún 2021

Janosik

Zdravím, to že tam zelena plocha bola a to že ju ‘miestny’ vyjazdili alebo shutnuli neznamená že to nie je zelena plocha. Takých miest je veľa v meste.
19. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci mestskej polície vykonávajú pravidelné kontroly parkovania motorových vozidiel v Prešove na ulici Dilongovej. Len v čase od 25.05.2021 do 13.07.2021 bolo v uvedenej lokalite zistených 18 porušení Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Vodiči, ktorí sa protiprávneho konania dopustili boli riešení v zmysle zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Na základe uvedeného podnetu budú príslušníci mestskej polície vykonávať aj naďalej kontroly ohľadom parkovania motorových vozidiel na Dilongovej ulici a protiprávne konania budú riešiť v zmysle platných právnych predpisov.
Na záver Vám chcem poďakovať za doručený podnet, ktorým občan iniciatívne poukázal na konkrétny nedostatok.

Mestská polícia v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania