Záhradná-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Božena 15. júna 2021

Vo vnútrobloku na Záhradnej ulici bolo vytvorené parkovacie miesto pod nakláňajúcou sa brezou. Breza sa povážlilvo nakláňa ponad chodník nad stanovište kontajnerov, za ktorým je vyznačené parkovacie miesto. Myslím, že v dobe rychlých, prudkých búrok, prívalových dažďov je to dosť odvážne parkovať na takomto mieste. Z druhej strany zase autá ohrozuje nachýlená jedľa. Berie mesto zodpovednosť za prípadné škody. Alebo parkovanie v takejto mláke...

15. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
13. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Stav drevín bol odborne posúdený v teréne. Dreviny vo verejnej zeleni plnia predovšetkým biologickú, hygienickú, mikroklimatickú funkciu (zlepšujú kvalitu ovzdušia), estetickú a izolačnú funkciu (protihluková, protiprašná a protiemisná bariéra), pôdoochrannú funkciu a ďalšie dôležité funkcie v systéme mestskej zelene.
Pri obhliadke drevín nebol zistený zhoršený zdravotný stav predmetných drevín. V zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie je dôvod predmetné dreviny vyrúbať.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania