Nepokosená tráva

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Pri chodniku od ZOC Max smerom na Sibírsku je dlhodobo nepokosená trava. V niektorých miestach má výšku aj viac ako meter.

04. september 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
24. september 2014

Odpoveď samosprávy

Kosba medziblokovej zelene v predmetnej lokalite i celom meste Prešov prebieha v súlade s harmonogramami kosby verejnej zelene s možnými posunmi termínov v prípade nepriaznivého daždivého počasia, ktoré sa v tejto vegetačnej sezóne vyskytovalo veľmi často.

Harmonogramy kosby verejnej zelene sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk a kosby sú realizované v rozsahu, ktorý nám dovoľuje realizovať množstvo finančných prostriedkov pridelených v rozpočte mesta na činnosti údržby verejnej zelene – kosbu. Množstvo finančných prostriedkov je pravidelne každoročne nepostačujúce napriek upozorneniam správcu verejnej zelene na ich nedostatok a potrebu realizovať kosby verejnej zelene častejšie.

Kosba pozemkov v predmetnej lokalite vo vlastníctve a správe mesta Prešov prebehla v 38.kalendárnom týždni. V lokalite sa nachádzajú aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Prešov. Správca verejnej zelene z tohto dôvodu nemôže zabezpečiť ich vykosenie. Údržbu týchto pozemkov je povinný zabezpečovať ich vlastník.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana, ktorou skvalitňujete bežný denný život tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Mestský úrad v Prešove
29. september 2014

Tomáš

Trava pokosena

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania