Levočská-strom-suchý

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Všetkých 5 tují uschnutých v ochrannej lehote 3 roky. Poprosím nahradiť a radšej za stromy, aby zatienili príľahlé dlažbové a asfaltové chodníky. Podnet prosím označiť ako vyriešený až po vysadení nových stromov.

24. júl 2021

Ján Haluška

Nie je dobré stromy nahrádzať, lebo dopadnú rovnako ako rastliny na obrázkoch. V meste sa často riešia následky a nie príčiny. Dlhodobo sledujeme stav životného prostredia. Treba si pozrieť v akých podmienkach „žijú“ tieto rastliny, živočíchy a ľudia. Máme zdokumentovaný stav od výsadby. Už v čase výsadby to bolo zlé, lebo to bolo vysadené v dosahu zlého, škodlivého a nebezpečného LED osvetlenia. Na obrázku je spektrum (SPD) LED osvetlenia. Modrá špička v SPD narušuje biorytmy a rastliny majú sťaženú adaptáciu po výsadbe a aj počas „života“. toto je výsledok neriešenia iných podnetov z minulosti.
26. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. september 2021

Michal

Uschnuté tuje aj s podpornými kolmi už boli medzitým odstránené. Stav z dneška na fotografii.

Verím, že mesto po takmer dvoch mesiacoch skúmania už má plán, či, kedy a aké dreviny na dané miesto vysadí a zverejní ho.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania