Levočská-Zeleň a životné prostredie-iné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Michal 01. októbra 2021

Môže mesto, napr. cez ÚoZ zabezpečiť vyčistenie miesta styku protihlukovej steny s chodníkom na Levočskej od buriny?

19. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. november 2021

Odpoveď samosprávy

Predmetná plocha popri protihlukovej stene bude odburinená pracovníkmi UoZ v 47. týždni kalendárneho roka.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania