Budovateľská-chodník-znečistený

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Michal 08. novembra 2021

Prosím o zabezpečenie vyčistenie chodníka od popadaného lístia, vznikla z neho nebezpečná šmykľavá mazľavina.

08. november 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
25. november 2021

Odpoveď samosprávy

Chodník na predmetnej ulici bol vyčistení pracovníkmi UoZ v 46. týždni kalendárneho roka.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania