Diera na ceste - parkovisku na Sabinovskej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený

Diera na ceste - parkovisku na Sabinovskej ulici

22. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.


Mestský úrad v Prešove
31. júl 2015

Odpoveď samosprávy

Požiadavka bola prešetrená v teréne s konštatovaním, že je opodstatnená. Vysprávka výtlku na parkovisku bola zadaná zhotoviteľovi bežnej údržby miestnych komunikácií s termínom realizácie v mesiaci august 2015.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.


Mestský úrad v Prešove
11. september 2015

martin

Oprava meska
12. september 2015

Prešov Odkazprestarostu.sk

podnet bol znova odoslany na radnicu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania