Hlavná č.135 - zdevastovaný dom

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 13. augusta 2012

Už niekoľko rokov je budova na Hlavnej ulici č.135 (bývalé sídlo Kovoprojekty) mimochodom sídliaca v MPR v zdevastovanom stave a to priamo na vstupe do centra mesta. Aj keď je možné, že takýto podnet nie je v kompetencii mesta - no keďže ide o jedinú budovu nezrekonštruovanú budovu na Hlavnej ulici, je potrebné sa tým zaoberať...

14. august 2012

Odpoveď samosprávy

Uvedený podnet patrí do kompetencie samosprávy mesta Prešov. Podnet bol zaevidovaný na MsÚ v Prešove a pridelený na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru MsÚ, ktorý o výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
03. september 2012

Odpoveď samosprávy

Mestu Prešov bol dňa 14.8.2012 prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu doručený Váš podnet týkajúci sa zdevastovaného stavu budovy nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici č. 135 v Prešove.

Vzhľadom na to, že mesto Prešov nie je vlastníkom uvedenej budovy, nie je v jeho kompetencii riešiť stavebné úpravy ani údržbu daného objektu.

Ďakujeme Vám za Váš podnet ktorým Ste poukázali na konkrétny nedostatok so zreteľom na skvalitnenie nášho životného prostredia a skrášlenie nášho mesta.
04. september 2012

Odpoveď samosprávy

Vec: Doplnenie odpovede mesta Prešov na podnet týkajúci sa zdevastovaného domu na Hlavnej ul. č. 135

Hoci mesto Prešov nie je vlastníkom predmetnej budovy a nie je v jeho kompetencii riešiť stavebné úpravy ani údržbu daného objektu bol zvolaný výkon štátneho stavebného dohľadu dňa 12. 09. 2012, kde bude prizvaný vlastník nehnuteľnosti a dotknuté orgány.
03. november 2012

peto

Dňa 12.9.2012 sa malo uskutočniť stretnutie s vlastníkom nehnuteľnosti. Aký je výsledok stretnutia a predovšetkým záver ?
21. august 2013

peto

"... I stalo sa slovo skutkom ...riekol Pán ... žalm 3 ...". Po vyše 20 rokoch začala rekonštrukcia tohto domu ! Ďakujem .

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania