Diera / Nižná Šebastová

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Richard 19. februára 2016

Diera pri odbočke z Pažice na Vranovskú ul.

22. február 2016

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.


Mestský úrad v Prešove
02. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený v teréne s konštatovaním, že je opodstatnený. Oprava predmetného priestoru na ul. Pažica je zaradená do komplexnej rekonštrukcie a údržby miestnych komunikácií na území mesta Prešov s realizáciou v r. 2016.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.


Mestský úrad v Prešove
01. apríl 2016

Richard

Dovtedy nebude označená?
08. júl 2016

Richard Švihura

Aktuálny stav po vyasfaltovaní Pažice (8. 7. 2016).
29. júl 2016

Richard Švihura

Stav k 20. 7. 2016...
09. február 2017

Richard Švihura

Stav k 9. 2. 2017.
09. február 2017

Prešov Odkazprestarostu.sk

podnet sme preposlali na radnicu
13. február 2017

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
07. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Oprava diery pri kanalizačnej šachte pri odbočení z ulice Pažica na Vranovskú ulicu je zadaná na opravu s predpokladaným termínom v mesiaci apríl - máj 2017.

Ďakujeme Vám za doručený podnet, ktorým ako občan/občianka poukazujete na konkrétny nedostatok vo Vašom blízkom okolí a tým prispievate k skvalitneniu životného prostredia a života vôbec v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania