Nový prístrešok na zastávku MHD v Nižnej Šebastovej

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Richard Švihura 01. apríla 2016

Nový prístrešok na zastávku MHD (Vranovská) v Nižnej Šebastovej namiesto x-krát opravovanej socialistickej relikvie.

01. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.Mestský úrad v Prešove
06. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Na základe doručeného podnetu zverejneného na stránke www.odkazprestarostu.sk/26869 vo veci „Osadenia nového prístrešku MHD v Nižnej Šebastovej“ Vám odpovedáme nasledovné.

V budúcnosti sa plánuje pripraviť dodatok k Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch, ktorý bude predmetom schvaľovacieho procesu v MsZ mesta Prešov. Požiadavka vo veci osadenia nového prístrešku MHD v Nižnej Šebastovej bude zaradená do zoznamu budúcich prístreškov MHD, o ktorej rozhodnú príslušné odbory MsÚ a MsZ mesta Prešov.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.


Mestský úrad v Prešove
06. apríl 2016

Richard Švihura

Budem sledovať koľko ďalších rokov bude proces trvať.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania