Nebezpečné schody na ul.Čapajevovej

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 11. apríla 2016

Pri MŠ Čapajevova smerom na ul.Sabinovskú sú schody v stave životu nebezpečnom. Žiadam o nápravu !

12. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
09. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený v teréne s konštatovaním, že je opodstatnený. Požiadavka na opravu poškodených schodov je zaradená do návrhu plánu bežnej údržby miestnych komunikácií Rezerva VMČ 1 – 7 na rok 2017.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania