Poškodená ohrada na Františkánskom námestí

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Ján Haluška 19. júna 2016

Na Františkánskom námestí dlhodobo chátra ohrada - plot. Zároveň je to občasná sedačka pred kostolom svätého Jozefa. Plagát sa tam nehodí.

20. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
Mestský úrad v Prešove
23. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Oddelenie mestského majetku prešetrilo vlastnícke vzťahy týkajúce sa oplotenia pred Františkánskym kostolom a šetrením sme zistili, že mesto Prešov nie je vlastníkom oplotenia pred Františkánskym kostolom. Vlastníkom Františkánskeho kostola, námestia pred ním a oplotenia je Rehoľa menších bratov – františkánov, správcom majetku je páter Anton, ktorý rád odpovie na prípadné otázky súvisiace s majetkom rehole ako aj k umiestneniu plagátu, ktorý je na oplotení umiestnený so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.

Mestský úrad v Prešove
24. jún 2016

Ján Haluška

Ďakujem za rýchlu odpoveď.
03. august 2019

Ján Haluška

Hotovo.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania