Dopravné zrkadlo

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Blanka 02. februára 2017

Dobrý deň.
Autá, ktoré vychádzajú z vedľajšej cesty (Mudroňova ulica) na cestu hlavnú (Čapajevova ulica) nemajú dostatočný výhlaď (aj napriek stopke) na z ľavej strany prichádzajúce autá z dôvodu parkovania áut popri ceste na Čapajevovej ulici. Preto by bolo vhodné umiestniť zrkadlo tak aby vodiči, ktorí prichádzajú z ulice vedľajšej (teda Mudroňovej ulice) na hlavnú (teda Čapajevovu) mali dostatočný výhľad aj napriek zaparkovaným autám popri ceste. Bežne tam parkujú autá a najhoršie je, keď tam zaparkujú dodávky, tak to šofér nemá šancu nič vidieť. Často krát tam dochádza ku kolíznym situáciám. Ďakujeme za pochopenie

03. február 2017

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

mestský úrad v Prešove
28. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na internetovej stránke www.odkazprestarostu.sk/36587 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Na základe Vašej požiadavky bude spracovaný návrh dopravného značenia, ktorý je potrebné schváliť Krajským riaditeľstvom PZ, Krajským dopravným inšpektorátom

Mestský úrad v Prešove
26. november 2018

Tatiana

Do dnešného dňa nebolo na tomto mieste osadené požadované zrkadlo.
Na križovatke je osadené jedno zrkadlo, ale z opačnej strany, ktoré tento problém vôbec nerieši.
Bolo by možné, to ešte raz vyžiadať? Ďakujem.
26. november 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
30. január 2019

Tatiana

V akom štádiu je riešenie tohto podnetu? Už prešli 2 mesiace a žiadna zmena. Ďakujem
11. február 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/36587 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
V súčasnej dobe je návrh zmeny dopravného značenia na posúdení resp. schválení Krajským riaditeľstvom PZ, Krajským dopravným inšpektorátom. Po jeho schválení bude v jarných mesiacoch vydané určenie dopravného značenia na jeho osadenie.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.Mestský úrad v Prešove
08. február 2020

Tatiana

Do dnešného dňa nebolo na tomto mieste osadené požadované zrkadlo. Požiadam Vás o informáciu, kde nastalo zastavenie osadenia zrkadla a kedy bude osadené? Ďakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania