Novy chodnik

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Cestička je dlhe roky vyuzivana. Ci tak spravit chodnik?

13. február 2017

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

mestský úrad v Prešove
23. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Na základe stanoviska Odboru hlavného architekta mesta, MsÚ v Prešove, ktorý nemá námietky k zámeru vybudovania chodníka pre peších spájajúceho lávku pre peších cez rieku Torysa s Mukačevskou ulicou (pri zohľadnení disponibilnej plochy pre umiestňovanie prechodných aktivít, ako je napr. cirkus), zaradil Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti MsÚ v Prešove túto požiadavku do svojej evidencie. Evidencia investičných požiadaviek je podkladom pre prípravu návrhu plánu investičnej výstavby, ktorý každoročne schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. Plán investičnej výstavby pre tento rok bol schválený dňa 8.2.2017.

Ďakujeme Vám za Váš podnet.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania