Príliš vysoké kríky

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Zaslal: Marek Seliga, 29. mája 2017

Chcem poprosiť ostrihať tieto kríky,nakoľko za nimi je chodník a hrozí nebezpečenstvo stretu s cyklistom...

30. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. jún 2017

Odpoveď samosprávy

V zmysle platnej legislatívy cyklisti nesmú jazdiť po chodníku. Kríky budú orezané zmladzovacím rezom v predjarnom období 2018.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.


Mestský úrad v Prešove
10. jún 2017

Ján Haluška

V zmysle platnej legislatívy a podľa inštrukcií Polície bicyklisti aj cyklisti môžu jazdiť po chodníku. Ak odpovedá inštitúcia ako Mestský úrad v Prešove, tak by to mala vedieť. Bicyklisti a aj cyklisti z velodrómu pri jazde po chodníku nemajú byť pokutovaní. Bolo to vysvetlené na stretnutí všetkých zainteresovaných strán, ktorých sa to tíka - teda aj Mestský úrad v Prešove. Stretnutie bolo pred časom v zasadačke MÚ. Tejto problematike bolo venované dosť času aj financií.
10. jún 2017

Marek Seliga

Až v 2018-om?Cyklisti to bol príklad,z rohu môžu aj ľudia do seba naraziť...
12. jún 2017

Dávid Jaš

Mestský úrad Prešov, myslíte vážne, že v predjarnom období 2018? A ešte ďakujete "za všímavosť"? Tie kríky sa nedajú nevšimnúť a budú sa tam teda takto rozrastať celé leto a pokyn na ich ostrihanie dáte až za cca 9-10 mesiacov. Takto arogantné a neprofesionálne odpovede sú zo strany MsÚ neprípustné. O to viac, že v podstate komunikujete priamo s občanmi, ktorí sa snažia poukázať na veci, ktoré v meste nefungujú. Napríklad aj starostlivosť o kríky na Sekčove. Nerobte, prosím, z občanov hlupákov a komunikáciu na internete aspoň zverte niekomu, kto komunikovať vie.
20. november 2017

Marek Seliga

Ostrihané,podnet vyriešený...

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.