Nepokosená tráva a neporiadok pred SAD

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 12. mája 2013

Priestor pred autosovou stanicou je pravidelne znečisťovaný a aj napriek prísľubu (na základe podnetu https://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/1985/neporiadok-pred-sad-iii , v ktorom bolo prisľúbená každodenná kontrola) sú v mieste nielen odpadky ale i nepokosená tráva

21. máj 2013

petp

Stále nič nové !
04. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
08. jún 2013

peto

Potvrdzujem, že uvedený priestor je vykosený a vyčistený. Verme, že to tento rok nebolo naposledy a samozrejme ďakujem.
10. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Hliadka mestskej polície vykonala dňa 16.5.2013 na základe podnetu kontrolu pozemkov v okolí stanice SAD na Ul. Masarykovej vo veci údržby zelene v zmysle VZN mesta Prešov č.5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a ich súčastí a tiež VZN mesta Prešov č.6/2010 o čistote mesta.
Pozemky znečistené a nevykosené, ktoré sú vlastníctve mesta, boli postúpené na príslušný odbor Mestského úradu v Prešove za účelom zabezpečenia zjednania nápravy. Vo veci neudržiavaných pozemkov, ktoré sú vlastníctve SAD a.s. Prešov, bola zodpovedná osoba vyzvaná na okamžité odstránenie nedostatku, k čomu došlo ku dňu 23.05.2013.
Na záver Vám chcem poďakovať za doručený podnet, ktorým občan iniciatívne poukázal na konkrétny nedostatok a tým prispel k skvalitneniu životného prostredia v meste Prešov.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania