Nepokosená tráva

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Neudržiavaný pozemok v obytnej zóne medzi panelákmi ,takto sa to opakuje každý rok a mesto na to ako vždy kašle.

04. jún 2013

Martin Čajko

No nepokosene je to preto, lebo je to sukromny pozemok ktory nepatri mestu. Majitel sa o to nestara a potom to aj tak vyzera.
05. jún 2013

Milan

majiteľovi za to môže hroziť pokuta, ak by mesto chcelo, či?
05. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
20. jún 2013

Peter

V okolí je už pokosené druhý krát,ale znova sa týchto pozemkov nikto nedotkol.Zodpovední úradníci sú asi neschopní aby to vyriešili.
21. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dňa 05.06.2013 nám bol postúpený Váš podnet, vo veci nepokosenej trávy na ul.Magurskej.
Príslušníci mestskej polície vykonali v uvedenej lokalite miestne šetrenie dňa 05.06.2013, kde bolo zistené, že na ul.Magurskej sa nachádza nevykosený pozemok. Z uvedeného dôvodu bola vec zdokumentovaná a zistený vlastník nehnuteľnosti. Po objasnení bude vec riešená v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Na záver Vám chcem poďakovať za doručený podnet, ktorým občan iniciatívne poukázal na konkrétny nedostatok a tým prispel k skvalitneniu životného prostredia v meste Prešov.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania