Poškodený poklop na Kotradovej

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Aďo 06. októbra 2017

V trávnatej ploche medzi MŠ Sabinovská a bytovým domom na ul.Kotradovej č.6 sa nachádza kanál s poškodeným poklopom.Je tu veľký pohyb ľudí a predovšetkým detí a je to preto nutné,čím skôr opraviť.

09. október 2017

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.Mestský úrad v Prešove
14. november 2017

Odpoveď samosprávy

Poklop na Kotradovej ulici pri č. 6, ktorý sa nachádza v zeleni je vo vlastníctve a správe bytového domu na Kotradovej ulici, resp. správcu bytového domu. Vlastníci bytového domu boli upozornení na poškodený betónový poklop a boli na osobnom stretnutí pri prešetrení vyzvaní na jeho opravu – výmenu.
Ďakujeme Vám za doručený podnet, ktorým ako občan/občianka poukazujete na konkrétny nedostatok vo Vašom blízkom okolí a tým prispievate k skvalitneniu životného prostredia a života vôbec v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania