Osvetlenie - ulica Biskupa Gojdiča

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Zaslal: Marko, 11. januára 2018

Počas opravy starého TESCA v meste (čo bude trvať asi niekoľko mesiacov/rokov?) je vo večerných hodinách celá ulica Biskupa Gojdiča ponorená do tmy čo je nebezpečné pre chodcov idúcich po tejto ulici. Bolo by možno vhodné inštalovať aspoň dočasné svietidlá tak aby tam prechádzanie bolo bezpečné.

13. január 2018

Ján Haluška

Ulica nie je ponorená do tmy. Fotoaparát aj občan dostatočne vidí.
13. január 2018

Ján Haluška

Ulica nie je ponorená do tmy. Na celej planéte sa za posledné 4 roky zvýšilo nočné osvetlenie o 9,1%. Tma prakticky v meste neexistuje. Najmenšie namerané osvetlenie v strede uličky pred kvetinárstvom bolo 0,25lx. Je to cca hodnota mesačného svitu. Na začiatku a konci uličky bolo cca 1lx. Na bezpečný prechod to stačí. Informácie na predajni kvetov sa dali čítať bez dodatočného prisvietenia. Stačilo by, ak by bola ochota z budovy Gréckokatolíckeho arcibiskupstva zasvietiť cez 2 pivničné okienka trochu svetla. Technicky sa to dá urobiť za malé peniaze. Ulička sa viac presvetlí ak niekomu prekáža nízka hodnota doterajšieho svetla.
14. január 2018

Marko

... jasné, hodnota 0,25lx v mieste pred kvetinárstvom je predsa úplne postačujúca pre bezpečnosť celej uličky, však? Alebo tie svetlá z arcibiskupstva - ale ...i tak še da... - teda je to tiež "riešenie", no je potrebné ho zabezpečiť, dohodnúť, zaplatiť a pod. Mimochodom, nemyslím, že napr. dôchodca s barlou idúci večer z kostola si bude prisvecovať mobilom... Radšej pôjde inou cestou... (ale nakoniec - aj to je predsa riešenie, však...?)
15. január 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
24. január 2018

Odpoveď samosprávy

Na Ulici Biskupa Gojdiča sa nenachádza verejné osvetlenie. Doposiaľ bola časť tejto ulice osvetlená len vonkajšími svietidlami na objekte Obchodného domu TESCO, ktoré malo slúžiť ako nasvietenie Obchodného domu TESCO.
Vlastník stavby požiadal stavebný úrad o vydanie povolenia na odstránenie tejto stavby. Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel a vydal rozhodnutie, ktorým povolil odstrániť stavbu Obchodného domu TESCO. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné stavbu odpojiť od prípojok na verejné technické vybavenie.
Stavebný úrad telefonický prejednal operatívne so splnomocneným zástupcom vlastníka odstraňovanej stavby uvedenú požiadavku, ktorý uviedol, že má záujem riešiť túto situáciu, a to provizórnym osvetlením v rámci staveniska, na ktorom realizuje odstránenie stavby. Za týmto účelom požiadal správcu NN siete Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice o zriadenie prípojky. Po opätovnom napojení správcom, ktoré ako uviedol je predpoklad že bude zrealizované do cca 2 týždňov, bude následne zrealizované osvetlenie v rámci staveniska.
Veríme, že uvedeným spôsobom sa do doby zrealizovania stavby OC FORUM, súčasťou ktorej je aj rekonštrukcia ulice Biskupa Gojdiča, vrátane osvetlenia, vyrieši problém týkajúci sa osvetlenia ulice Biskupa Gojdiča počas výstavby.


Mestský úrad v Prešove
25. január 2018

Marko

Dobrý deň,
za občanov mesta chcem úprimne poďakovať kompetentným za promptné riešenie problému, pričom som príjemne prekvapený operatívnym postupom zo strany mesta ako aj stavebníka.
Želám veľa úspechov pri riešení ďalších požiadaviek v prospech nás - občanov.
19. február 2018

Ján Haluška

Dočasné svetlo už je v uličke. Podnet je akože vyriešný, aj keď tam nebola tma. Podobný nevhodný druh osvetlenia zamoruje mesto.
22. február 2018

Jozef

Prosím Vás, pán Haluška. Vy máte nejaké mýlne chápanie okolitého sveta. V danej ulici naozaj bola tma a vôbec to nebola haluška tadiaľ chodiť - keby mám tamadiaľ prechádzať, radšej to obídem cez Weberovu ulicu.
01. máj 2018

Ján Haluška

Dočasné osvetlenie skončilo tak ako som predpokladal. Riešenie osvetlenia treba urobiť v spolupráci s majiteľmi susediacej budovy. Všetko sa dá ak bude ochota a spolupráca.
01. máj 2018

Ján Haluška

Dočasné osvetlenie skončilo tak ako som predpokladal. Riešenie osvetlenia treba urobiť v spolupráci s majiteľmi susediacej budovy. Všetko sa dá ak bude ochota a spolupráca.
04. máj 2018

Ján Haluška

LED lampa už nefunguje.
04. máj 2018

Marko

Pán Haluška,
ako autor podnetu sa nebudem vyjadrovať ku Vašim komentárom, považujem ich za totálne irelevantné. Táto stránka slúži na zadanie podnetov občanmi a na to aby sa následne kompetentní zaoberali ich posúdením a doriešením (zdôrazňujem - KOMPETENTNÍ). Vaše súkromné názory ohľadom vhodnosti osvetlenia, zmien nočného osvetlenia na planéte a amatérskeho merania mobilom, ktoré nie sú pre posudzovanie bezpečnosti občanov vôbec smerodajné nechávam na posúdenie KOMPETENTNÝM na MsÚ. Pre mňa bolo dôležité poukázať na fakt, že miesto, kadiaľ napr. starší ľudia majú obavy večer prechádzať (sú to ľudia, ktorí sa nepotrebujú zaoberať nočným osvetlením na planéte a rozdielom luxov na koncoch a v strede ulice, pre nich je podstatné, že vidia pod nohy, nemajú strach z prípadných napadnutí nejakými vagabundmi pod rúškom tmy a pod.). Spôsob, ako to MsÚ dorieši (či nejakou LED lampou alebo osvetlením cez okná budovy) je tiež na nich, pri posudzovaní problému majú kompetencie a prostriedky na zváženie jednotlivých variantov. Môžete sa prípadne u nich prihlásiť, že máte super mobil, ktorým by ste im mohli namerať jas v niektorých bodoch ulice. Aj tak budem rád, že to posúdia oni a nie Vy. Mimochodom, Vaša poznámka, že LED nesvieti je aktuálna až v týchto dňoch, kedy sa stavebné praáce dostali do fázy, že sa tadiaľ už neprechádza. Môj podnet bol zadaný pred cca 5 mesiacmi (kedy bola tma už v skorých popoludňajších hodinách a prechádzalo sa tadiaľ), preto som presvedčený, že sa oplatilo pre viacerých občanov ulicu osvetliť aj na tento (hoci iba niekoľkomesačný) čas kvôli ich a našej bezpečnosti. Ďakujem Vám za Vaše pochopenie a verím, že Vaše "podnetné" názory a prípadné merania nebudú pre rozvoj a pohodu v meste brzdou ale prispejú ku jeho vylepšeniu...
Ešte raz sa za všetkých občanov chcem poďakovať kompetentným na MsÚ za riešenie, ktoré pre uvedený problém bolo operatívne prijaté...
04. máj 2018

Ján Haluška

Pán neznámi Marko. Vaše názory tu vyjadrené sú nesprávne, zavádzajúce, diletantské a nepravdivé. Ak píšete, že k mojim komentárom sa nebudete vyjadrovať - tak to aj naozaj urobte.
...
Keď som okrem iného aj svetelný inšpektor, tak tu neuvádzajte, že nie som kompetentný. Z toho vyplýva, že všetko ostatné, čo ste si vymysleli a napísali je totálne irelevantné.
...
Napriek tomu, že som si od vás prečítal nelichotivé slová, navrhujem vám osobné stretnutie, kde ma môžete lepšie spoznať. Dozviete sa viac a možno zmeníte názor. Mnoho mojich riešení pomáha všetkým ľuďom aj prírode... nie len v tomto meste.
28. august 2018

Ján Haluška

Osvetlenie od mája, keď spadol plot nefunguje. Treba to naozaj urobiť v spolupráci s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom. Riešenie som už písal 13.1.2018.

Diskusia

Z dôvodu opakovaného porušenia pravidiel bola diskusia k tomuto podnetu uzatvorená.