Ján Kuciak, Martina Kušnírová ✝ 2018

Osvetlenie - ulica Biskupa Gojdiča

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený

Zaslal: Marko, 11. januára 2018

Počas opravy starého TESCA v meste (čo bude trvať asi niekoľko mesiacov/rokov?) je vo večerných hodinách celá ulica Biskupa Gojdiča ponorená do tmy čo je nebezpečné pre chodcov idúcich po tejto ulici. Bolo by možno vhodné inštalovať aspoň dočasné svietidlá tak aby tam prechádzanie bolo bezpečné.

13. január 2018

Ján Haluška

Ulica nie je ponorená do tmy. Fotoaparát aj občan dostatočne vidí.
13. január 2018

Ján Haluška

Ulica nie je ponorená do tmy. Na celej planéte sa za posledné 4 roky zvýšilo nočné osvetlenie o 9,1%. Tma prakticky v meste neexistuje. Najmenšie namerané osvetlenie v strede uličky pred kvetinárstvom bolo 0,25lx. Je to cca hodnota mesačného svitu. Na začiatku a konci uličky bolo cca 1lx. Na bezpečný prechod to stačí. Informácie na predajni kvetov sa dali čítať bez dodatočného prisvietenia. Stačilo by, ak by bola ochota z budovy Gréckokatolíckeho arcibiskupstva zasvietiť cez 2 pivničné okienka trochu svetla. Technicky sa to dá urobiť za malé peniaze. Ulička sa viac presvetlí ak niekomu prekáža nízka hodnota doterajšieho svetla.
14. január 2018

Marko

... jasné, hodnota 0,25lx v mieste pred kvetinárstvom je predsa úplne postačujúca pre bezpečnosť celej uličky, však? Alebo tie svetlá z arcibiskupstva - ale ...i tak še da... - teda je to tiež "riešenie", no je potrebné ho zabezpečiť, dohodnúť, zaplatiť a pod. Mimochodom, nemyslím, že napr. dôchodca s barlou idúci večer z kostola si bude prisvecovať mobilom... Radšej pôjde inou cestou... (ale nakoniec - aj to je predsa riešenie, však...?)
15. január 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
24. január 2018

Odpoveď samosprávy

Na Ulici Biskupa Gojdiča sa nenachádza verejné osvetlenie. Doposiaľ bola časť tejto ulice osvetlená len vonkajšími svietidlami na objekte Obchodného domu TESCO, ktoré malo slúžiť ako nasvietenie Obchodného domu TESCO.
Vlastník stavby požiadal stavebný úrad o vydanie povolenia na odstránenie tejto stavby. Stavebný úrad jeho žiadosti vyhovel a vydal rozhodnutie, ktorým povolil odstrániť stavbu Obchodného domu TESCO. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné stavbu odpojiť od prípojok na verejné technické vybavenie.
Stavebný úrad telefonický prejednal operatívne so splnomocneným zástupcom vlastníka odstraňovanej stavby uvedenú požiadavku, ktorý uviedol, že má záujem riešiť túto situáciu, a to provizórnym osvetlením v rámci staveniska, na ktorom realizuje odstránenie stavby. Za týmto účelom požiadal správcu NN siete Východoslovenskú distribučnú a.s. Košice o zriadenie prípojky. Po opätovnom napojení správcom, ktoré ako uviedol je predpoklad že bude zrealizované do cca 2 týždňov, bude následne zrealizované osvetlenie v rámci staveniska.
Veríme, že uvedeným spôsobom sa do doby zrealizovania stavby OC FORUM, súčasťou ktorej je aj rekonštrukcia ulice Biskupa Gojdiča, vrátane osvetlenia, vyrieši problém týkajúci sa osvetlenia ulice Biskupa Gojdiča počas výstavby.


Mestský úrad v Prešove
25. január 2018

Marko

Dobrý deň,
za občanov mesta chcem úprimne poďakovať kompetentným za promptné riešenie problému, pričom som príjemne prekvapený operatívnym postupom zo strany mesta ako aj stavebníka.
Želám veľa úspechov pri riešení ďalších požiadaviek v prospech nás - občanov.
19. február 2018

Ján Haluška

Dočasné svetlo už je v uličke. Podnet je akože vyriešný, aj keď tam nebola tma. Podobný nevhodný druh osvetlenia zamoruje mesto.
22. február 2018

Jozef

Prosím Vás, pán Haluška. Vy máte nejaké mýlne chápanie okolitého sveta. V danej ulici naozaj bola tma a vôbec to nebola haluška tadiaľ chodiť - keby mám tamadiaľ prechádzať, radšej to obídem cez Weberovu ulicu.

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.