Chýbajúci poklop na Jazdeckej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Peter 25. mája 2018

Na Jazdeckej ulici (oproti letnému kúpalisku) chýba kanalizačný poklop.

29. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
29. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Novou zodpovednou inštitúciou je:

Povodie Bodrogu a Hornádu, š. p. Košice
29. jún 2018

Prešov Odkazprestarostu.sk

Podnet sme preposlali na kosice@svp.sk
07. júl 2018

Marko

Odkrytá šachta

Odkrytý poklop na šachte je síce mimo frekventovaných trás (pri hati - východný breh Torysy), no aj tak dosť nebezpečný nie iba pre zvieratá ale možno aj pre deti, hrajúce sa občas mimo bežných ihrísk...
Nebolo by možné ho zabezpečiť?
09. júl 2018

Odpoveď samosprávy

K podnetu mesta Prešov ohľadom chýbajúceho poklopu na Jazdeckej ulici v Prešove zo dňa 29.6.2018 Vám oznamujeme nasledovné:

Predmetná betónová šachta, na ktorej bol zistený chýbajúci poklop, bol realizovaný v minulom storočí (PD , stupeň VP-DOPLNOK 7/1967) ako stavebný objekt "​Hrádzový výpusť v km 3,846 - ľavá strana" v rámci stavebnej akcie "Úprava Torysy v Prešove, IV. časť - doplnok, stavebná časť - regulácia".

Z hľadiska záujmov našej organizácie ako správcu predmetného objektu Vám preto oznamujem, že naša organizácia zabezpečí zjednanie nápravy (formou doplnenia chýbajúceho poklopu, prípadne odstránenia daného objektu).


Ing. Martin Cap - SVP š.p. OZ Košice

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania