Vlnky pri MHD zastávke - SAD/zel. Stanica

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Vlnky pri MHD zastávke - SAD/zel. Stanica

05. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
11. jún 2018

Janosik

+ kanalizacie
22. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený zamestnancom, odd. komunálnych služieb Mestského úradu v Prešove s konštatovaním, že je opodstatnený. Na predmetný nedostatok sme upozornili zhotoviteľa bežnej a súvislej údržby miestnych komunikácii.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania