Neoznačené drôty, možnosť nehody ak si to dakto nevšimne

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený

Neoznačené drôty, možnosť nehody ak si to dakto nevšimne - Sid III, pri vodopáde

25. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
03. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Novou zodpovednou inštitúciou je:

riešenie je v kompetencii VSE, a. s.
09. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Novou zodpovednou inštitúciou je:

riešenie je v kompetencii VSDS

email sme preposlali na info@vsds.sk
31. júl 2018

Odpoveď samosprávy

V časti Sídl. III Pri Hati ponad vodný tok Torysa prechádzajú vzdušné VN 22 kV vedenia umiestnené na oceľ priehradových stožiaroch. Vodiče sú ukotvené na podperných bodoch a ich výška nad terénom a vodným tokom zodpovedá požiadavkám STN. Takéto vedenia si nevyžadujú špeciálne označenia.

Prajeme Vám pekný deň.

S pozdravom/ Best Regards/ Mit freundlichen Gruessen,

Ingrid Krajcárová
Východoslovenská distribučná, a.s.
Linka VSD 0850 123 312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
31. júl 2018

Janosik

Z mojho pohladu ak dakto pojde napr. na bicykli/motorke tak sa rovno zaskrti ak si to nevsimne.
20. august 2018

Ján Haluška

Nedorozumenie a nepochopenie podnetu ! Oceľové laná nie sú súčasťou elektrického rozvodu ! Sú to laná z plynového premostenia.
20. august 2018

Ján Haluška

Toto je podnet pre plynárov a nie pre elektrikárov.
20. august 2018

Ján Haluška

Nedorozumenie a nepochopenie podnetu ! Oceľové laná nie sú súčasťou elektrického rozvodu ! Sú to laná z plynového premostenia. Toto je podnet pre plynárov a nie pre elektrikárov. Samotné laná sú naozaj nízko a Janosik dobre píše.
Škoda, že sa k podnetu zbytočne vyjadruje VSD - je to dôsledok nepochopenia a nepreverenia stavu na mieste.
21. august 2018

Prešov Odkazprestarostu.sk

podnet sme preposlali na SPP distribucia
22. august 2018

Odpoveď samosprávy

ďakujeme za zaslanie Vašej správy. Týmto potvrdzujeme jej prijatie. Prevereniu Vašich námietok, resp. spracovaniu odpovede bude predchádzať posúdenie okolností a dôvodov viacerými príslušnými útvarmi našej spoločnosti. Z tohto dôvodu nie je možné o Vašej reklamácii/sťažnosti/žiadosti rozhodnúť ihneď.
Našou snahou Vám bude zaslanie stanoviska v čo možno najkratšom čase po jeho preverení, najneskôr však do 40 dní od prijatia podnetu.
Za Vaše pochopenie Vám ďakujeme.

S úctou,

team útvaru
pre zákaznícke podnetyreklamacie@spp-distribucia.sk

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
82511 Bratislava
www.spp-distribucia.sk
04. september 2018

Janosik

Kde je vola tam je cesta. Už je to označené.
28. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
V súvislosti s upozornením na možnú kolíziu peších a cyklistov s naším zariadením si dovoľujeme informovať, že spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., okamžite po jeho doručení zaradila do plánu realizáciu označenia predmetných lán výstražným žlto – čiernym značením. Zároveň prosíme o obozretnosť v blízkosti zariadení našej spoločnosti.
S úctou,


Katarína Némethová
špecialista sťažností a reklamácií


+421 2 20402285
katarina.nemethova@spp-distribucia.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania