Nižná Šebastová povolená rýchlosť 70 km/h

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Slavka Hlavata 25. júna 2018

Prečo je povolená rýchlosť 70 km/h v obytnej časti mesta Prešova Nižná Šebastová, kde prejde nespočetné množstvo kamiónov, kde sú 2 nevhodne označené prechody pre chodcov, nastavenie semaforov je tiež zlé, pretože keď sa aspoň jeden z nich nezapne je problém prejst cez cestu. Rozbité kanále z ktorých voda pri daždi strieka na chodník, problém je prejsť na druhú stranu. Nárazy kamiónov spôsobujú neskutočné otrasy a hluk...Z druhej strany od prvej križovatky, nieje zachovaná rýchlosť 50km/h, vodiči to nerešpektujú, trebalo by tam dat značku 50km/h...a nie merač rýchlosti až za nadjazdom, kde už ani Kamióny nechodia. Časté nehody a kolízie nasvedčujú k tomu, že treba to začať riešiť, treba myslieť aj na obyvateľov z časti mesta, ktorí chcú sa bezpečne prejsť na druhú stranu cesty :(((

25. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/53856 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Vranovská ulica v lokalite Nižnej Šebastovej je cestou I. triedy č. I/18, ktorá je významnou cestou medzinárodného významu E50 prechádzajúcou územím mesta Prešov, zabezpečujúcou tranzitnú dopravu v smere západ - východ. Jej majetkovým správcom je Slovenská správa ciest. Návrh najvyššej povolenej rýchlosti 70 km/hod. v prieťahu tejto cesty riešil a povoľoval Krajský dopravný inšpektorát. Vaše námietky a požiadavky na riešenie dopravnej situácie v tomto úseku cesty odstúpime príslušným orgánom – Slovenskej správe ciest, KR PZ-KDI a OÚ Prešov Odboru CDaPK, kompetentným prijímať opatrenia z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania