Duklianska ulica, zábradlie pri cintoríne korózia

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Ján Haluška 02. júla 2018

Zábradlie na Duklianskej ulici pod plotom cintorína, ktoré oddeľuje chodník od cesty je na viacerých miestach napadnuté koróziou. Niektoré časti sa pri dotyku pohybujú. Treba to skontrolovať celé, lebo na obrázkoch je iba časť.
Okrem toho že mesto stále rieši následky, treba vyriešiť príčiny. Je to všeobecný jav v meste. Z toho dôvodu žiadam najprv vyriešiť príčinu a potom urobiť nápravu.
Vnútro sa skoro nikdy nenatiera a neošetruje. Rúrky musia mať vetracie otvory aby vlhkosť nenarušovala materiál z vnútornej strany. Cez dierky sa prievanom vnútro vysušuje. To pomáha a predlžuje sa životnosť. Znižujú sa tým náklady a všetci ušetríme.

02. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
05. september 2018

Odpoveď samosprávy

Predmetné zábradlie na Duklianskej ulici má úž skoro 40 rokov. Mesto ho udržiava nátermi, no zub času si vybral svoju daň . Zhotoviteľ bežnej údržby miestnych komunikácii monitoruje kovové zábradlia v meste a v prípade potreby ich opravuje, prípadne vymieňa.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.


Mestský úrad v Prešove
24. júl 2019

Ján Haluška

Monitoring...1
24. júl 2019

Ján Haluška

Monitoring...1
24. júl 2019

Ján Haluška

Monitoring...2
24. júl 2019

Ján Haluška

Monitoring...3 drží to iba jedna rúrka !
28. jún 2020

Ján Haluška

Už to nie je spojené. Iba opreté.
29. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
23. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Váš podnet bol preverený pracovníkom MsÚ s konštatovaním, že je opodstatnený. Opravu zábradlia na predmetnej ulici sme zadali zhotoviteľovi bežnej a súvislej údržby na realizáciu v r. 2020
Opravy miestnych komunikácií, chodníkov a dopravných zariadení na území mesta Prešov, sú v roku 2020 realizované v závislostí od rozsahu, charakteru poškodenia, ako aj priorít a finančných možností mesta Prešov.


Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania