Neporiadok po cestároch na Prostějovskej 37

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 02. júla 2018

Výsledok práce cestárov po skončení výmeny asfaltu na Prostějovskej ul. 37- 43 !!! Odpad sa nechá kdekoľvek a čo, tak to upratať po sebe páni cestári ?

03. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
03. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
05. júl 2018

Anonymný užívateľ

Vybavené !
01. august 2018

Odpoveď samosprávy

Podnet bol prešetrený zamestnancom, odd. komunálnych služieb Mestského úradu v Prešove s konštatovaním, že je opodstatnený. Na odpad sme upozornili zhotoviteľa, ktorý následne neporiadok po sebe odstránil.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania