Na jazdeckej ulici je strom v problémoch...

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Ján Haluška 13. augusta 2018

Na jazdeckej ulici je strom ktorý má problémy. Treba to vyriešiť. Viditeľný je hlboký starší rez.

13. august 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
27. september 2018

Odpoveď samosprávy

Stav dreviny bol odborne posúdený v teréne so zistením, že drevina vykazuje znaky preschýnania. Informujeme Vás, že o výrube dreviny mesto Prešov ako žiadateľ nerozhoduje. O výrube dreviny rozhoduje orgán ochrany prírody, t.j. obec Lemešany.
Z vyššie uvedených dôvodov mesto Prešov podá žiadosť o výrub dreviny orgánu ochrany prírody. Vo veci výrubu drevín vydá obec Lemešany žiadateľovi, t.j. mestu Prešov rozhodnutie, ktorým povolí alebo zamietne výrub predmetných drevín. V prípade povolenia výrubu drevín tento výrub mesto Prešov zrealizuje v rozhodnutím stanovenej lehote. Taktiež mesto Prešov zrealizuje náhradnú výsadbu drevín.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu.


Mestský úrad v Prešove
28. marec 2019

Ján Haluška

Strom je odsránený. Aká je náhrada za strom? V meste stále ubúda zelene.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania