Vulgarizmy, alkohol, drogy a rušenie nočného pokoja

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Vendelín Maslovič 16. augusta 2018

Areál materskej školy na októbrovej ulici sa stal v posledných rokoch každodenným útočiskom nevychovanej mládeže, ktorá v priebehu dňa osočuje a napáda okoloidúcich vulgarizmami, okolie znečisťuje odpadkami, ohorkami cigariet, fľašami od alkoholu. Po večeroch ruší hlasnou hudbou a krikom až do polnoci. Na sídlisku býva množstvo rodín s malými deťmi a tie sú vystavené vulgarizmom a kriku častokrát po celý deň. Tento obťažujúci stav je už neznesiteľný a preto žiadam Mestskú políciu o častejšie hliadky hlavne po 21h. Už sa nemôžeme pozerať na mládež požívajúcu alkohol na verejnosti a následné vulgárne správanie.

16. august 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
09. apríl 2019

Vendelín Maslovič

Stav rušenia nočného kľudu a obťažovania okoloidúcich naďalej trvá. Žiadam mestskú políciu o pravidelné hliadky v časoch od 21-24h nakoľko sa tu zdržiavajú skupiny ľudí ktoré sem dochádzajú z iných oblastí mesta a konzumujú alkohol, devastujú okolie a vulgárnym správaním výrazne obťažujú celé okolie až do polnoci.
10. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
03. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dňa 10.4.2019 sme obdŕžali opakovaný podnet č.55924, pod názvom Vulgarizmy, alkohol, drogy a rušenie nočného pokoja. Na základe popisu v areáli materskej školy na Októbrovej ulici dochádza k rušeniu nočného kľudu, k napádaniu okoloidúcich vulgarizmami, k požívaniu alkoholu a znečisťovaniu okolia odpadkami, ohorkami a fľašami od alkoholu. K tomuto stavu dochádza hlavne medzi 21.00 – 24.00 hod..
Mestská polícia v Prešove pri svojej činnosti vykonáva aj kontroly zamerané na čistotu, na rušenie nočného kľudu a porušovania verejného poriadku všeobecne. Podnet bol prvotne podaný v jeseni 2018. Od podania podnetu sa hliadky zamerali priamo na areál MŠ na Októbrovej ulici. Celkovo bolo v tom čase v priebehu dvoch týždňov vykonaných 19 kontrol v rôznych časoch, hlavne po 21.00 hod.. Pri jednotlivých kontrolách nebol v žiadnom prípade zistený pohyb cudzích osôb v areáli materskej školy a taktiež nebolo zistené znečisťovanie okolia, prípadne rušeniu nočného kľudu. Taktiež v uplynulých zimných mesiacoch neboli zaznamenané hore uvedené problémy v danej lokalite.
Hliadky mestskej polície budú aj naďalej vykonávať kontroly areálu materskej školy a okolia, podľa možností tak v denných ako aj v nočných hodinách. V prípade zistenia porušenia všeobecne záväzných nariadení, alebo porušenia zákona bude Mestská polícia v Prešove postupovať v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zároveň apelujeme na občanov, aby v prípade, že dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva, poškodzovaniu majetku, prípadne k inému protiprávnemu konaniu, nahlásili takéto konanie na Mestskú políciu v Prešove na bezplatnom telefónnom čísle 159 v reálnom čase.


Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania