Chýbajúce osvetlenie na Záhradnej

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Jozef 28. augusta 2018

V časti Záhradnej ulice na križovatke s Požiarnickou ulicou nie je osvetlenie (pri budove detského domova / hasičskej stanice).

28. august 2018

Ján Haluška

Jozef, takýto stav je roky a je to v poriadku. Tak to má byť. Je na to dôvod. To isté je na konci ulice. Toto nie je podnet na riešenie. Píšem to v dobrom.
30. august 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
01. október 2018

Jozef

update
02. október 2018

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
29. október 2018

Odpoveď samosprávy

Požiadavka je v databáze doplnenia a potreby riešenia osvetlenia u prevádzkovateľa verejného osvetlenia mesta Prešov.

Ďakujeme za doručenie podnetu a pozornosť pri riešení problémov v meste Prešov.


Mestský úrad v Prešove
02. marec 2021

Jozef

Napriek odporu pána JH, postúpilo nejak mesto v riešení tohto podnetu? Myslím, že každý normálny občan sa za tmy v tejto časti ulice nemôže cítiť bezpečne. Poprosím o vyjadrenie.
03. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
26. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Požiadavku na vybudovanie chýbajúceho verejného osvetlenia na Záhradnej ulici sme zaradili do našej evidencie investičných požiadaviek, ktorá slúži ako podklad pre prípravu návrhu plánu investičnej výstavby (PIV) na nasledujúce obdobie z dôvodu, že na rok 2021 bol PIV v novembrovom zastupiteľstve schválený a uvedená akcia v ňom schválená nebola. Postupnosť realizácie jednotlivých stavieb zaradených v evidencii však vychádza z finančných možností mesta Prešov.
V prípade, že Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schváli na túto stavbu finančné prostriedky, resp. Výbor v mestskej časti č. 4 v rámci svojej rezervy, Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby, MsÚ v Prešove zabezpečí projektovú prípravu a realizáciu stavebných prác.

Odbor územného rozvoja a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania