Jarná ulica nemá označenie

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený
meno
Ján Haluška 08. septembra 2013

Jarná ulica nemá označenie.

09. september 2013

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
11. september 2013

Odpoveď samosprávy

Na oddelenie služieb občanom MsÚ v Prešove bolo doručené oznámenie o pridelení podnetu zverejneného na stránke www.odkazprestarostu.sk, evidované pod číslom 5680. Ide o podnet z domény odkaz pre starostu týkajúci sa chýbajúceho označenia ulice „Jarná“ v meste Prešov. Osobne sme prešetrili uvedený podnet a dávame Vám nasledujúcu odpoveď.

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje obec na vlastné náklady. Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu. Uličné tabule s názvom „Jarná“ sme dňa 10.9.2013 objednali od dodávateľa. Zároveň sme oslovili listom vlastníkov nehnuteľností. Po doručení tabúľ a so súhlasom vlastníkov tieto osadíme. Podnet žiadateľa považujeme za opodstatnený, chýbajúcu uličnú tabuľu na tejto ulici zabezpečíme a úsek bude označený podľa požiadavky. Dovolím si však upozorniť na skutočnosť, že pri obnovách domov sa často stáva že vlastníci nehnuteľností tabule s názvami ulíc zvesia dole, ale po uskutočnenej rekonštrukcii už tabuľu späť neosadia. Preto v prípade ak vlastník budovy s osadením tabule nesúhlasí, hľadáme alternatívne riešenie osadením informačných tabúľ na viditeľnom verejnom priestranstve.

Dovolím si poďakovať každému občanovi za zistené a poskytnuté informácie týkajúce sa označovania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Prešov.
02. máj 2014

Ján Haluška

Do dnešného dňa nedošlo k pozitívnej náprave a z tohto dôvodu podnet treba označiť ako neriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania